Högteknologisk akupunktur

Den näst äldsta läkekonsten är akupunktur, vi har tagit den gamla tekniken in i den nya tiden där vi påverkar kroppens akupunktursystem med frekvenser istället för med nålar. Högteknologisk akupunktur ingår i naturterapiutbildningen.

Hur kan vi se klientens mående utifrån Herb Pharma´s metod?

Här får du lära dig hur du kan mäta akupunktursystemets status och utifrån det se de blockeringar klienten har som har med akupunktursystemet att göra. Du kommer exempelvis kunna se om klienten är trött, känner sig nedstämd, har ont i exempelvis ryggen etc. Nät du efter mätningen påverkat kroppens akupunktursystem med IR ljus vilket är infrarött ljus som vi har i vår Qi Power kan du återigen mäta för att du och klienten skall se skillnaden, väldigt uppskattat att få se något händer i kroppen.

Du som terapeut behöver inte veta hur klienten mår för du ser det när du mätt och ritat kurvan utifrån de värden du får. Vilket är fascinerande och uppskattat av klienten.

Självklart är det inte alla vi kan stötta för ibland är det sjukvården som är bäst, eller en massör, naprapat, craniosakral terapeut och så vidare.Skicka intresseanmälan

Vilka typer av besvär kan vi vara behjälpliga med inom Herb Pharma Naturterapi?

Enligt den traditionella kinesiska medicinen handlar allt om balans, ett fritt flöde i våra inre vägar där energin flödar – med andra ord akupunkturvägarna. 
Vid ett igenslaggat akupunktursystem kan du uppleva värk eller känslomässig påverkan och trötthet bara för att nämna något. 
En Herb Pharma Naturterapeuts uppgift är att lösa upp blockeringen så att ett fritt flöde uppstår, och därmed ett bättre mående.

 • Stress - utbrändhet
 • Trött - håglös
 • Mag - tarmbesvär
 • Migrän - huvudvärk
 • Ont i kroppen
 • Hormonella besvär
 • Ryggskott - ischias
 • Etcetera


Ett besök hos en Herb Pharma Terapeut

 

 1. Terapeuten tar ett stick i fingret och tillsammans går ni igenom din blodbild utifrån Herb Pharmas metod där ni ser om du exempelvis har läckande tarm, candida, inflammation, cirkulationsrubbningar, B-12 och eventuell järnbrist etc.
 2. Du får lära dig hur akupunktursystemet fungerar och vad man kan uppleva när det är i obalans t.ex. om man är trött, känner sig dämpad, har ont någonstans eller problem med hormoner osv. Alla meridianer löper genom något av våra inre organ. Varje meridian är kopplad till både det känslonmässiga samt det fysiska måendet
 3. Du som terapeut ställer in medelvärdet av akupunktursystemet vilket görs i pannan, efter det mäts energin i akupunktursystemet och här ser vi om det finns blockeringar som kan ha med ditt mående att göra. Det fylls i en journal / diagram där du får lära dig förklara hur man kan må utifrån det som har med akupunktursystemet att göra. Terapeuten fyller i diagrammet vilket här i diagrammet visas före akupunkturbehandlingen.
 4. Du som terapeut får lära dig förklara hur klienten mår utifrån de värden du fått fram. Klienten får bekräfta om det stämmer vilket är en skön känsla eftersom många mår dåligt och inte vet varför. Många gånger får terapeuterna höra att äntligen syns det hur jag faktiskt mår. Hur kan du se att jag är trött och ledsen , har ont i kroppen och problem med min mage? Det är ofta kommentarer från klienter som går på en Herb Pharma klinik.
 5. Nu är det dags att balansera akupunktursystemet och sätta fart på kroppens självläkande förmåga vilket görs med Qi Power, vårt högteknologiska instrument, vilket är helt nålfritt här jobbar vi med infrarött ljus i en vald frekvens lämpad för klientens besvär. Ofta sätts även öronakupunktur och då antingen med nålar eller kulplåster för att stimulera kroppens reflexpunkter.
 6. Vid första tillfället och ibland om det behövs vid fler tillfällen mäts ditt akupunktursystem igen för att se om klienten responderar och vad mer som eventuellt behöver göras. Det blir ett kvitto på hur snabbt klienten tar emot akupunkturen. Värdena i diagrammet som är markerade rosa är efter att du som terapeut påverkat kroppens självläkande förmåga med Qi Power.
 7. Vilka örtråd du som terapeut omsorgsfullt rekommenderar är utifrån vad blodbilden säger, vad klienten själv berättar om sitt mående och vad akupunktursystemet ger för vägledning. 
 8. Nu har klientens hälsoresa startat och tillsammans under ledning av dig som terapeut och klientens ansvar över det egna måendet gällande kost, motion, och övrigt som i livet kan få vem som helst i obalans så lotsar du klienten till ett så gott mående som möjligt.

Din hälsa - Vårt fokus!
 

Steg 1

Terapeuten tar ett stick i fingret och tillsammans går ni igenom din blodbild för att se om vi här kan ha någon anpassad lösning för dig som klient. Exempelvis tittar vi efter läckande tarm, olika infammatoriska anledningar till måendet, matspjälkningsbesvär, cirkulationsbesvär, candida, parasiter, fria radikalskador, försurningar, fettsyrebrist etc. 

Steg 2

Du får det förklarat hur akupunktursystemet fungerar och vad man kan uppleva när det är i obalans t.ex. om du är trött, känner dig dämpad, har ont någonstans eller problem med hormoner osv. Det här är riktigt spännande att se hur den kinesiska filosofin oftast stämmer med hur klienten mår känslomässigt och fysiskt.

 
 

Steg 3

Din terapeut ställer in medelvärdet av akupunktursystemet vilket görs i pannan, efter det mäts hur mycket energi du har i ditt akupunktursystem vilket är detsamma som våra elektriska vägar i kroppen. Det fylls i en journal / diagram där du får förklarat hur du mår utifrån det som har med akupunktursystemet att göra.

Steg 4

När din terapeut förklarat hur du mår utifrån det vi kan avläsa bekräftar du om det stämmer och lägger till om det är något som saknas. Nu förklarar terapeuten hur du kan bli påverkad av behandlingen vilket vi kallar förstreaktion, har man allaredan ont i kroppen eller är trött och ledsen är det inte ovanligt att man för någon dag eller i vissa fall nån vecka kan känna av en förstreaktion.

Förstreaktionen kan också bli att man känner sig piggare, har mindre ont och känner sig gladare.

Vissa personer tar det längre tid innan man upplever en förändring, och för en del är det vården som är rätt för just din hälsa. Terapeuten är mån om ditt vårdbehov och rekommenderar dig vidare till någon annan om man ser att Herb Pharma Naturterapi inte är rätt för dig.

 
 

Steg 5

Nu är det dags att balansera akupunktursystemet och sätta fart på kroppens självläkande förmåga vilket görs med Qi Power vårt högteknologiska instrument, vilket är helt nålfritt här jobbar vi med infrarött ljus i en vald frekvens lämpad för dina besvär. Eventuellt om du inte känner obehag för nålar sätts akupunktur även i öronen.

Steg 6

Nu är det dags att igen mäta ditt akupunktursystem för att se om du responderar och vad mer som eventuellt behöver göras. Detta ögonblick är både för klienten och terapeuten en härlig känsla att se hur man faktiskt kan sätta fart på kroppens självläkande förmåga.

 
 

Steg 7

Nu är det dags för örtråd utifrån vad blodbilden säger, din berättelse om ditt mående och vad akupunktursystemet ger för utslag. Det är sen tusentals år sedan känt att när man kombinerar örter tillsammans med akupunktur blir det en större effekt.

Professor Per-Arne Öckerman som ingår i vår utbildning i fria radikalskador har gjort en studie där de i en grupp sattte in enbart kosttillskott och i en annan studie satte in både kosttillskott/örter och akupunktur här fann dom resultatet avsevärt bättre när energi - akupunktur tillsattes samtidigt som man fick örter. 

Steg 8

Nu har din hälsoresa startat och tillsammans under ledning av terapeuten och ditt eget arbete pch ansvar över din hälsa där det ofta behöver förändras både livsstil och kost tar ni er till ett så gott mående som möjligt.

Det är med stor respekt och ödmjukhet vi hälsar dig varmt välkommen till någon av alla duktiga Herb Pharma terapeuter

Din hälsa - Vårt fokus!

Innehållet i denna artikel ska inte tolkas som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för rekommendationer från en läkare. Om du har några specifika frågor, kontakta din läkare, eller någon av våra duktiga E-Terapeuter här. Du kan också ställa dina frågor till fragaapotekaren.se här

 
<

Är du intresserad av våra utbildningar

Fyll i dina kontaktuppgifter via formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.